Ik hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Daarom ga ik zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en doe ik er alles aan om jouw privacy te waarborgen. 

Hoe ik dat doe, lees je in de Privacyverklaring

Niet tevreden over je behandeling?

Overal waar professionals werken, kan er iets misgaan. Bijvoorbeeld in de communicatie of tijdens de behandeling. Dat is vervelend. In zo’n situatie wil je een passende aanpak of oplossing. 

Als zich een situatie voordoet waarbij jij niet tevreden bent over de behandeling, zullen we altijd eerst het gesprek met elkaar aangaan, Ik zal er alles aan doen om het vertrouwen te herstellen en de onvrede weg te nemen.

Als we er samen niet uitkomen, dan kun je een beroep doen op een erkende klachtenregeling via de Wet Kwaliteit Klachten Geschillen Zorg (Wkkgz). De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. In de Wkkgz staat wat goede zorg inhoudt. En wat je kunt doen als je niet tevreden bent over de zorg die je ontvangt.